ХФ 12-16 ГОСТ 5546-86
ХФ 22-24 ГОСТ 5546-86
ХА-30 ГОСТ 5546-86
ХФ 22с-16 ГОСТ 5546-86
ХС-40 ТУ 38.101763 изм.1-6